Serat Centhini Jilid 1: Kisah Pelarian Putra-Putri Sunan Giri

Serat Centhini Jilid 1: Kisah Pelarian Putra-Putri Sunan Giri

Sudah berbelas tahun silam saya mengidamkan membaca Serat Centhini. Di satu pameran buku, saya hanya bisa ngiler melihat teman saya memborong semua jilid Serat Centhini (saya lupa versi yang mana, sepertinya versi hasil pelatinan oleh Yayasan Centhini). Awal tahun ini, ketika mencari bahan bacaan di Gramedia, saya tertumbuk pandang pada Serat Centhini dan serta merta keinginan saya…